Vyšné Ladičkovce

O MNE

JÁN MUCHA,

nar . 23.júla 1950 v KLADNE,ČR, národnosť slovenská . Základnú školu som začal navštevovať v Martine 1.septembra r. 1956. Vianočne sviatky  som prežíval už vo Vyšných Ladičkovciach r. 1956. Základnú školu ročník 1 až 5 som absolvoval a ukončil vo Vyšných Ladičkovciach v roku 1961, ročník 6 až 9 absolvovaný a ukončený v Humennom r. 1965.

Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú s maturitou  som študoval v Prešove r. 1965 – 1969, odbor 05 – 2 – 01. Základnú vojenskú službu v roku 1969 – 1971, som  odslúžil na Šumave v ČR.

Od 1.7.1969  som nastúpil do zamestnania v Chemlone š.p. Humenné, ako elektrotechnik , kde som pracoval do roku 1995. Od r. 1974 do r. 1977 som navštevoval a ukončil špecializačné pomaturitné štúdium v Prahe s vyznamenaním, 1. stupeň   vysokoškolského vzdelania.

V roku 1995 som založil a stal sa majiteľom firmy ELVIN – SM na opravu a revíziu elektrických strojov a prístrojov. V roku 1994 – 2018 / 24 rokov / som bol zvolený  za starostu obce Vyšné Ladičkovce. Vo voľbách v r. 2018 som už na funkciu starostu obce nekandidoval. Mal som 68 rokov, odišiel som do dôchodku. Dňa 8.9.2019 som bol na Valnom zhromaždení členov Pozemkového spoločenstva vo Vyšných Ladičkovciach zvolený do výboru PS a 9.9.2019 má výbor zvolil za predsedu PS  na 5 ročné volebné obdobie.

Som ženatý s manželkou Libuškou. Má stredoškolské ekonomické vzdelanie s maturitou.   Vychovali sme dve deti . Syn Ing. Ján je inžinierom ekonómie , jeho syn Dominík a môj vnuk prerušil z vážnych zdravotných dôvodov vysokoškolské štúdium v 3 ročníku. Dcéra Ľuboslava vyštudovala strednú zdravotnú školu farmaceulitický  laborant s maturitou. S manželom Ing. Norbertom Jurčišinom  vychovali dve deti: MUDr. Michaelu a Ing. Rastislava . Na naše dve deti , vnučku a dvoch vnukov som hrdý, robia mi radosť zo života.

info linka: 0915 486 693, 057 7795 984
e – mail: vysne.ladickovce@satlan.sk
web: www.vysneladickovce.sk 

Symboly

Symboly

Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Je zrejmé, že obec Vyšné Ladičkovce v minulosti svoj erb namala. Vlastné erby v minulosti mali a skutočne používali iba veľké mestá. Obce požívali vlastné pečate.

Galéria

Galéria